Middendorp 15

Gebouwd vóór 1612 (voor het eerst vermeld in 1612)

- 1612 - 1645 Luijtzen Eijzen Mulder (alias Mulders Luken) (geb. ca.1585)

- 1691 – 1695 Lubbert Mulder(s) of Mullers (geb. ca. 1630)

- 1741 – 1774 Lubbert Mulder (alias Luities Eijsen Mulder) (geb. ca. 1702, overl.1783) met Fennichijn Klaassen (geb.1717,       overl.1782)

- 1784 – 1806 Jan Mulder (geb.1731, overl.1806) met Annigjen Poppen (geb.1736, overl.1814)

- 1806 weduwe Annegien Mulders en kinderen Lubbert (geb.1770) en Fennegien (geb.1773, overl.1825) Mulders  Als Fennegien in 1802 trouwt met Hendrik Klaassen trekken zij bij haar moeder en broer in.

- van mei 1820 Berend Sassen (geb.1793, overl.1874) met Roelofje Gerdinge (geb.1791, overl.1842) (eerst gepacht, na 1832 gekocht van Lubbert Mulder)   (van 1860 tot 1870 was dit Schoonebeek 63)

- 1832 eigenaar Lubbert Mulder (geb.1770, overl.1851)

- van jan. 1853 Wolter Sassen (geb.1821, overl.1879) met Zwaantje Engberts (geb.1830, overl.1864) (verhuisden rond 1865 naar Oostersebos 4)

- van w.s. 1865 verpacht aan; Jan Berend Wilpshaar (geb.1803, overl.1870) met Stijntje Harms (geb.1813, overl.1895).

- van 1870 - 1889 aan: hun zoon Hendrik Wilpshaar (geb.1836, overl.1907) met Hendrika Keen (geb. 1842, overl.1906). (vertrokken naar A 22 –W.bos 18)

- van 1889 tot mei 1909 aan: Berend Koops (geb.1835, overl 1912) met Aaltje Wesselink (geb.1844, overl 1919). (vertrokken naar Padhuis)

- van mei 1909 tot ca. 1930 aan: Geert Berends (geb.1851, overl.1925) met Janna Lubbers (geb.1853, overl.1941)

- vanaf mei 1925 tot ca. 1930 ook hun zoon Jan Berends (geb.1897, overl.1982) met Fenna Holties (geb.1902 ) (verhuisden naar Europaweg 173)

- van 1930 1933 aan: Jan Schutten (geb.1891 ) met Harmina Visscher (geb.1889). (zij vertrokken 27 april 1933 naar Hooghalen)

- van mei 1933 aan Harm Bril (geb.1882, overl.1986) met Geertruida Leferink (geb.1890, overl.1956) (vertrokken in 1955 naar Europaweg 60 (Willem Lamberts)

- inwonend in de voorkamer van nov. 1949 Johannes (Jo) Hubers (geb.1922, overl.1983) met Hendrikje Adema (geb.1922)       (vertrokken in 1956 naar Europaweg 118, koster N.H.Kerk).

- voor 1950 wijk A Oud Schoonebeek 214, erna Middendorp 15, H. Bril en J. Hubers.

- van maart 1958 tot eind 1966 in de voorkamer Harm Jan Hoorn (geb.1928) met Jantje van Spil (geb.1928) (was knecht bij G. Nijhoff) zij vertrokken naar Emmen

-  van 20 dec.1955 verhuurd aan: Gerrit Jan Gommer (geb.1927, overl.2006 met Aaltina Hendrika (Tina) Bouwers (geb.1931)  woonden eerst in het tussen deel en na 1966 hadden zij de hele boerderij ter beschikking

- op 10 maart 1994 is de boerderij door zoon Henk Gommer (geb.1961) met Roelinke Gelijk (geb.1967) gekocht  van W.L. (Willy) Nijhoff (geb.1952), Henk en Roelinke verkochten in 1998 aan de fam. De Best.

- van 16-11-1998 Bertus de Best (geb.1962) met Caroline Oost (geb.1964) en haar broer Ronald Oost (geb.1960) verkochten begin 2004 aan fam. Gerrits

-  van maart 2004 via curator bank gekocht door A.D.J. (Arie) Gerrits (geb.1964) met L.H. (Lita) Bouwers (geb.1965)

- In febr. 2006 gekocht door Gerard Brinks (geb.1970) met Rianne Pals (geb.1980)

- Anno 2009 wonen zij hier nog

 

 In ?? heeft de fam. Nijhoff/Gijlers door vererving deze boerderij verkregen, via de fam. Gijlers/Kamping – Kamping/Stokman.