Middendorp 24

 

was vroeger Norbruislaan 16 (in de jaren 1841/44 was dit Schoonebeek 34, van 1850/70 nr. 56)

- Gebouwd na 1806 waarschijnlijk door Harm van Engen (geb.1768, overl.1829) met Geesien Everts (geb.1777, overl.1818)

- van mei 1827 zoon Jan van Engen (geb.1803, overl.1867) met Dientien Wolbers (geb.1804, overl.1874) (Jan was timmerman) Zij bezaten in 1832 totaal 3 ha. 14 are en 40 centiare grond (wei-hooi-bos-en erf)

- In 1852 woonden hier tevens Hendrik Wiegmink (geb.1806, overl.1879) (arbeider) met zijn zuster Jantje Wiegmink             (geb.1802, overl.1858), wed. Derk Agteres (geb.1799, overl.1849)  (arbeider) Hendrik Wiegmink vertrok naar nr. 45 (Jan Hanken)

- Tevens woonden hier Johannes~Jansen van der Linde (geb.1824, overl.1909) met Everdina Volkers (geb.1825 , overl.??) In 1852 was dit Schoonebeek 56 – zij vertrokken 1863/64 naar Nieuw-Schoonebeek

- vanaf nov. 1860 (inw. dochter van Jan) Lammechien van Engen (geb.1835, overl.1897) met Gerrit Jan Brunink (geb.1828, overl.1898) (woonden op nr. 56) zij vertrokken na de verkoop van de boerderij

- w.s. rond 1867 gekocht door ene Wilpshaar (geb. deze verhuurde aan:

- de weduwe Dina van Engen Wolbers met zoon Engbert (geb.1830, overl.1892) (zij trokken na 1870 in bij buurman Lamberts)

- hier kwam toen Jan Bekman (kleermaker) (geb.1844, overl.1914) met Hermina Tallen (geb.1847, overl.1932) te wonen (zij verhuisden rond 1900 naar A 35 (Westersebos)

- vanaf ca. 1859 woonden op nr. 56a (Jan’s dochter) Harmina van Engen (geb.1827, overl.1874) met Wilhelmus de Blécourt (geb.1834, overl.1920), hij woonde hier na het overlijden van Harmina ook met Lammigje ter Veen (geb.1850, overl.1893 (1870 /80 was dit nr. 77 en 1880/90 nr. 101) (zij verhuisden rond 1890 naar het Schoonebeekerveld 33)

- van mei 1875 aan Jan Brinkman (landbouwer) (geb.1842, overl.onbekend) met Lammichje Kroeze (geb.1853, overl.onbekend)    (zij waren in 1880 reeds weer vertrokken naar ??)

- van april 1880 Jan Wilpshaar (geb.1849, overl.1914) met Annigje Uninge (geb.1851, overl.1914) (vertrokken in mei 1899 naar Pathuis)

- van 1890 tot 1893 ook zijn vader Berend Wilphaar (geb.1810, overl.1893) wedn. van Hillegien Lubbers (geb.1821, overl.1880)

- van mei 1899 Everdina Luchies-Klaassen (geb.1832, overl.1911) wed.van Jan Harm Luchies (geb.1823, overl.1895) met haar zoon Jan Hendrik

- van mei 1901 inwon. Jan Hendrik Luchies (geb.1860, overl.1914) met Geessien Welink (geb.1873, overl.)(A 105/124)     (vertrokken in 1907 met zijn moeder naar Nw. Schoonebeek C 33 (Eur.weg 61)

- van 1907 Hendrik Vleems (geb.1873, overl.1951) met Hilligje Wilpshaar (geb.1881, overl.1957) (A 149) (vertrokken 17 mrt. 1916 naar Zweeloo)

- rond 1918 aangekocht door Jan Harm Meijering

- van begin 1918 Jan Harm Meijering (geb.1876, overl.1964) met Hendrika Elzing (geb.1882, overl.1964) (A 103) (1921/30 A 184) (Zij verhuisden in 1934 naar Middendorp 21 (grotere boerderij) gepacht) en verpachten de hunne aan;

- van mei 1929 tot mei 1934 aan Berend Jan Schutten (geb.1865, overl.1945) met Hendrika Ensing (geb.1881, overl.1971)  (nr. was  A 206)

- van mei 1934 verhuurd aan: Gerrit Jan Sibon (geb.1908, overl.1949) met Geesje Hanken (geb.1901, overl.1994) verhuisden 1945/46 naar A 5 (Europaweg 22)

- van 1946/47 – 1997 Jan Harm Meijering (geb.1876, overl.1964) met Hendrika Elzing (geb.1882, overl.1964)

- van mei 1949 ook zoon Jan Harm Meijering (geb.1918, overl. 1993) met Johanna (Hanna) Askes (geb.1921) Rond 1963 hebben zij de boerderij van de ouders van Jan Harm gekocht.

- voor 1950 wijk A Oud Schoonebeek 206, erna Norbruislaan 16, J.H. Meijering en J.H. Meijering

- in 1987 heeft hun zoon Harm (Harry) Meijering (geb.1956) de boerderij van zijn ouder gekocht.

- van 11 mei 1998 (gekocht) Ronald Lubbers (geb.1966) met Marian Haitel (geb.1971)

- de boerderij is in 1998 afgebroken en herbouwd (wel een kwartslag gedraaid) door Ronald Lubbers. Hij heeft toen tevens het adres gewijzigd in Middendorp 24

- op 01 mei 2003 gekocht en bewoond door Hendrik Wessemius (geb.1945) met Hillechiena  Horlings (geb.1947)

- Anno 2009 wonen zij hier nog