Beekweg 5

- gebouwd: waarschijnlijk rond 1625

- in 1645 genoemd (Scholten Engbert) Engbert Scholten (geb.rond 1600) met een onbekende vrouw

- in 1654 genoemd (Schulten Hermen) Hermen Scholten (geb.rond 1630) met onbekende vrouw

- in 1691 t/m 1694 genoemd Evert Scholten (geb.rond 1656, overl. w.s. voor 1704) (waarschijnlijk was Evert niet getrouwd, of had geen kinderen, want in 1704 wordt zijn broer Engbert als hoofdbewoner genoemd)

- in 1704 genoemd Engbert Scholten (geb. rond 1658, overl.voor 1740) met Ale (Mullers) Mulders (geb.rond 1663, overl.niet        bekend)

- genoemd in 1742 Lucas Scholten (geb. ca 1697, overl.voor 1754) met Jantje Scholten (geb. ca 1698, overl.niet bekend)            Lucas is geboren als “Ellen” en was afkomstig van de boerderij (Europaweg 12), wegens zijn huwelijk in 1722 met de  weduwe van Jan Scholten, en het feit dat Jan en Jantje geen nakomelingen hadden, werd Lucas de hoofdbewoner op erve Engbert Scholten en nam hij de boerderijnaam “Scholten” aan, ook zijn nakomelingen voerden de familienaam “Scholten”.

- in 1754 genoemd Engbert Scholten (geb.1735, overl.1807) (Engbert was ongehuwd)

- in 1794 genoemd Wolter Sassen (geb.1759, overl.1800) met Geesien Poppen (geb.1761, overl.1834) (waarschijnlijk woonde hier ook Wolters zus Jantien Sassen met Hendrik Scholten (zie hun dochter Aaltien met Jan Eisen)

- niet genoemd Hendrik Scholten (geb.1753, overl.1784) met Jantijn Sassen (geb.1756, overl.1783)

- in 1804 genoemd Jan (Gerrits) Geerlings (geb.1763, overl.1818) hij was getrouwd met de weduwe Geesien Poppen

- in 1806 wordt Jan Eisen (geb.1777, overl.1810) met Aaltien Scholten (geb.1780, overl.1821) genoemd als eigenaren van Engbert Scholtens erve hij had de boerenhoeve waarschijnlijk reeds in 1805 gekocht van de erven Scholten, hij verkocht de hoeve in 1827 aan Jan Mulder uit Weijerswold

- van 1827 Jan Mülder (geb. rond 1765, overl.1849) met Rikse~Roelofs Wils (geb.1765, overl.1845) (in 1840 werd de hoeve verpacht aan Jan Jansen en bleef Jan Mulder er tot ca. 1845 bij in wonen, hij vertrok naar een dochter in Duitsland.

- van 1840 tot 1861 Jan Jansen (geb.1786, overl.1861) met Geertje Zaalmink (geb.1814, overl.1881) Jan Jansen bleef er tot zijn dood in 1861 wonen, zijn vrouw tot sept. 1871, toen ging zij met zoon Albert verderop aan de       Beekweg wonen.Vanaf 1850 werd het leeuwendeel verpacht aan Roelef Kamping en z’n zoon Hendrik. Diens zoon Jan woonde er nog tot mei 1880, zij verhuisden toen naar Westersebos 16, toen kwam er Geert Hans uit Emlenkamp op.

- van ca. 1850 Roelef Kamping (geb.1802, overl.1856) met Roelofje~Geerts Pouwels (geb.1793, overl.1867)                       Wanneer zoon Hendrik in 1853 trouwt, trekken hij en Geesje bij zijn ouders in.

- van juli 1853 Hendrik Kamping (geb.1824, overl.1907) met Geesien Luchies (geb.1833, overl.1883), zij verhuizen in 1857 naar Padhuis  Als Hendriks broer Jan in 1860 trouwt met Johanna Lucas, trekken zij op hun beurt ook bij zijn moeder in.

- van mei 1860 Jan Kamping (geb.1827, overl.1892) met Johanna Lucas (geb.1836, overl.1908)

- van mei 1880 Geert Hans (geb.1829, overl.1890) met Gese Prenger (geb.1837, overl.1913)                                                             Geert en Gees kwamen op 20 mei 1880 vanuit Neuenhaus in de gem. Schoonebeek wijk A Oud Schoonebeek 66, (1890/1900 nr. 76, 83, (1900/10) nr. 83, 47, (1910/20) nr.47 (thans Zwaantje Hans Stokman Hof a/d burg. Osselaan 5 voorheen Beekweg 5) Geert kocht de boerderij op 4 juni 1885 van de erven Jan Mulder.

- van febr. 1890 zoon Jan Hans (geb.1864, overl.1941) met Henderica Lamberts (geb.1863, overl.1939)(als dochter Hilligje in 1926 trouwt, trekken zij en Albert bij haar ouders in)

- vanaf maart 1926 Albert Stokman (geb.1900, overl.1989) met Hilligje Hans (geb.1892, overl.1965). Bij de verdeling van de nalatenschap van Jan Hans, koopt Albert de boerderij en blijft schoonzus Zwaantje bij hen wonen.

- vóór 1950 wijk A Oud Schoonebeek 85, erna Beekweg 5, A. Stokman

- ook als Hilligje komt te overlijden blijft Zwaantje Hans (geb.1902, overl.1977) bij Albert wonen (zij was de zandstrooister)

- wanneer Albert naar bejaardenhuis in Emmen vertrekt, verkoopt hij de boerderij op 16 mei 1978 aan de gemeente Schoonebeek voor Fl. 70.000,00.

- Rond 1985 wordt de “Stokmanshof” overgedragen aan de oudheidkundige stichting de “Spiker” en op 26 nov 1986 is de officiële opening en worden de door de stichting verzamelde spullen getoond.

- De boeren die in 1971 de “Oudheidskamer” oprichten, verzamelden allerlei spullen die met het boerenleven te maken              hadden en bewaarden dat bij enkele boeren in de schuur.