Euopaweg 68

- Gebouwd in ca. 1900 door timmerman Geert Rotmensen (geb.1864 van het Middendorp

- van ca. 1900 Johannes Albertus Eisen (geb.1845, overl.1926) met z’n 2e vrouw Janna Speet (geb.1841, overl.1917)

- van mei 1914 tevens zoon Jan Eisen (geb.1868, overl.1939) met Jantien Berends (geb.1889, overl.1959) (A 21, 26, 34)  (zij vertrokken 27 april 1936 naar Beekbergen (waren failliet)

- De woning is waarschijnlijk in 1930 herbouwd, want de gevelstenen weerszijden de voordeur vermelden; Links – J E. 19 en Rechts - J B. 30

- in 1936 gekocht / en bewoond door Jan Blancke (geb.1872, overl.1958) met Geesje Engbers (geb.1876, overl.1967)

- tevens zoon Gerhard Bernard Blancke (geb.1899, overl.1958) met Jantje Eising (geb.1901, overl.1974) (smid) (zij verhuisden ca. 1952/53 naar Europaweg 70, dit was een deel van dezelfde woning, met de ingang aan de westzijde)

- vóór 1950 wijk A Oud Schoonebeek 34, erna Hoofdstraat 68, G.B. Blancke en J.A. Eisen

- van ca. 1952/53 Albertus Oving (geb.1919, overl.1996) met Harmanna Moorlag (geb.1918, overl.1985) (verhuisden 1963/64 naar de overkant van de weg, Europaweg 65)

- hier kwamen toen Johannes Albertus Eisen(geb.1925, overl.1971) met Geesje Albertha Blancke (geb.1926, overl.1985)  te wonen  (kwamen van Spanjaardspad 42)

 - In een kamer (genummerd als 68a) woonden respectievelijk;

- vanaf mei 1951 dochter Geesje Albertha Blancke (geb.1926, overl.1985) met Johannes Albertus Eisen (geb.1925, overl.1971), (zij verhuisden ca. 1952/53 naar Spanjaardspad 42)

- van ca. 1952/53 Jan Blancke (geb.1872, overl.1958) met Geesje Engbers (geb.1876, overl.1967), zij bleef hier tot haar overlijden

- van 196? - 1970 A W J (Albert) Petstra 

- van ca. 1970 J H R (Rudi) Lubbers (geb.1934) met E G P (Lies) Weltings (geb.1944)

 

- Europaweg 70   (was in de jaren 20 nr. 26a)

- Gebouwd in ca. 1900 (was onder hetzelfde dak als nr. 68, maar met de ingang op het westen)

- van mei 1924 de kommies Cyrille Johannes Petrus van Poucke (geb.1895) met Geertruida Johanna Lambertina Poorthuis (geb.1897) (vertrokken in jan. 1929 naar Hengelo (O))

- van jan. 1929 de kommies Albert van Dijk (geb.1893) met Geertje Hofkamp (geb.1897) (vertrokken in 1930 naar nr. 72)

- van ? woonde hier politieagent G Popken.

- vóór 1950 wijk A Oud Schoonebeek 34.1, er na Hoofdstraat 70, G. Popken

- van 1952/53 Gerhard Bernard Blancke (geb.1899, overl.1958) met Jantje Eising (geb.1901, overl.1974) (Jantje verhuisde ca. 1958 naar Spanjaardspad 41)

- vanaf ca. 1958 Klaas Veninga (geb.1922, overl.1980) met Geesje Kuik (geb.1927) (verrhuisden ca. 1963/64 Spanjaardspad nr. 15)

- van ca. 1963/64 woonde hier de wed. Jantje Blancke Eising (geb.1901, overl.1974) (kwam van Spanjaardspad 41) (woonde in de kamer aan de voorzijde, zij verhuisde in 1969/70 naar de Westerlanden 20)

- van ca. 1965 T M van Bruggen.

- van ca. 1970 (onderwijzeres) mej. J Stegenga.

- van

- van ca. 2001 woont hier H G Thalens  met M Kolker.