Europaweg 93

 

- Gebouwd in?     De winkel annex boerderij stond er reeds in 1832, was gebouwd op een kavel van ca. 40 meter breed en            liep van de Europaweg tot aan het Schoonebeekerdiep, totaal 4.31.80 ha groot.

-  bewoner was Hendrik Tijben (geb.1780, overl.1859) met Jantien Wiggers (geb.1787, overl.1851)

- van 1860 Mannes Tijben (geb.1823, overl.1885) met Tallegien Pat (geb.1821, overl.1901) zij vraagt in april 1893 verlenging van de vergunning van de  kleinhandel in sterke dranken in haar keuken, achterkamer en schuur, welks handel sinds 1 mei 1881 door haar hier werd uitgeoefend. Hare huisgenoten boven de den leeftijd van 16 jaren zijn: ten eerste Roelof Tijben, landbouwer en ten tweeden Alberdina Jantina ten Heuvelhof, zonder beroep. (woonden wijk A nummer 99)

-  van aug. 1868 de bakker zoon Hendrik Tijben (geb.1845, overl.1922) met Anna Maria Scholte (geb.1846, overl.1879) (verhuisden in sept. 1873 naar Emmen)

- tevens van april 1879 brievengaarder zoon Jan Tijben (geb.1858, overl.1928) met Lammegien Kiers (geb.1851, overl.1891) (A 71)  Zij verhuisden rond 1888 naar A 58 (Westeinde)

- van mei 1893 zoon Roelof Tijben (geb.1861, overl.1915) met Alberdina Jantina ten Heuvelhof (geb.1871, overl.1896) (was toen A 99) en nadien met Jantien Schutrups (geb.1870, overl.1918).

- Op 23-04-1901 verzoekt Roelof Tijben, landbouwer te Oud Schoonebeek vergunning tot verkoop van sterke drank in het perceel door hem bewoond wijk A nummer 102, vroeger van zijn moeder. Tevens is hierbij dan de gemeentelijke Schutstal gevestigd. (was 1900 A 102) (1910/20 A 26) er vond rond 1907 een omnummering plaats, de dochters verkochten in 1919 het huis en inventaris aan Willem Dorgelo

-  van ca. 1919 Willem Dorgelo (geb.1895, overl.1973) met Geesien Tallen (geb.1898, overl.1983) (A 26)

-  van ca. 1932 ook de ouders Willem Dorgelo (geb.1870, overl.1950) met Trijntje Ham (geb.1874, overl.1941) (kwamen van Hoofdstraat 40)

-  vóór 1850 wijk A Oud Schoonebeek 46, er na Hoofdstraat 93, W. Dorgelo

-  van ca. 1973 Gerrit Willem Martinus Dorgelo (geb.1938, overl.1998)

-  van ca.? Lambertus Joh. (Bertus) Dorgelo (geb.1942, overl.2004) met Johanna Hind. (Hannie) Wooldrik (geb.1944, overl.1995)

-  van ca.? dochter Lamb. Joh. (Jolanda) Dorgelo (geb.1965)

- Zij woont hier anno 2009 nog