Europaweg 104 en 104a

- Gebouwd in ergens tussen 1612 en 1645, wij gaan er vanuit dat de Lambertshof is gebouwd op grond dat vroeger eigendom was van de familie Hanken.

- De eerste (keuter) woning is daar waarschijnlijk gebouwd door de man die in 1645 Smittus Harmen werd genoemd.

-  genoemd in 1645 Lambert Jongkotten (geb.ca.1620) met onbekende vrouw (wonende in tolde huis van Smittus Harmen)

- In 1654 was het huis 4 gebinten lang en 18 voet breed (gebruikte de Kerkelanden en pacht van velen)

- In 1691 werd Lambert Jonck Otten voor halfboer in ’t Peerdegeltregister genoemd 2 caroler guldens.

- In 1692 werd hij voor 3 caroler guldens in het Peerdegelt register vermeld.

- In 1693 en 1694 voor 3 caroler guldens in het Heerdestede register.

- In 1694 werd hij aangeslagen voor 70- en in 1695 voor 150 caroler guldens voor het Goetschattingsregister  (belasting op roerende goederen ter bestrijding van oorlogslasten; tarief 1% van de waarde)

- vermeld in 1704 Hendrik Lamberts (geb.ca.1670) (onbekende vrouw) (wij gaan er vanuit dat hij een zoon van Lambert Jonkotten is)

- vermeld in 1741 bij de Staat van metinge der huisen en nieuwe gronden van Schoonebeek in vergelijk met 1654 (Lambert Jonk Otten) huis met 3 gebint uitgebreid, nu 7 gebint.

-  vermeld in 1742 in het Heerdstederegister aangeslagen voor 4 caroler guldens (koster en neringdoende)

-  Roelof Lamberts (geb.ca.1694, overl.1763) met Annigjen Nn (geb.ca.1696, overl.1763)

- In 1742 werd hij ook vermeld in het Register van nieuw “angetimmerde huisen en schuiren” , hadden een turfschuur van 5 gebinten lang en 17 voet, een bakhuis van 4 gebint en 16 voet en een varkenshok 3 gebint en 12 voet gebouwd.

- In 1750 werd Roelof gemeld in het register van aanbouw huisen en schueren alsmede aangemaakte bouwlanden in het Carspel Schonebeek (huis 5 gebinten lang en 24 voet breed, schuur 5 gebint bij 17 voet en een brouwhuis van 2 gebint en 16 voet, aangemaakt land 8 mud-3 schepel-1 spint-4 roeden (8x2710 + 3x677½ +  1x169 + 4x17 = 239.49.50 H.A

- In 1754 vermeld Heerstederegister Roelof Lamberts, koster en tapneringe; halve boer; 4 paarden (5 caroler guldens)

-  vermeld 1764 Jan Lamberts (geb.1720, overl.1801) met Grietje Sassen (geb.1726, overl.1790) (Heerstederegister halve boer,  doende tapneringe; 3 paarden 4 caroler guldens)  (in 1774 idem met 2 paarden (3 car.glds.)

-  in 1784 is Jan nog halve boer; tapneringe met 2 paarden (3 car.glds.) tevens is hij dan schatbeurder. De schatbeurder haalt de belastingen van de Schoonebeeker boeren op en zorgt er voor dat deze bij de Schulte in Coevorden komen (hij krijgt hiervan een bepaald percentage)

- in 1794 heeft hij 3 paarden met tapneringe, bet. 4 car.glds. en is opnieuw schatbeurder

- wanneer dochter Jantje in 1795 trouwt met Willem Sassen, trekt Willem bij haar en haar vader in en neemt de boerderijnaam Lamberts aan.

- vermeld in 1804 Willem Lamberts (geb.1776, overl.1817) met Jantje Lamberts (geb.1761, overl.1807), wanneer hij daarna in juli 1807 hertrouw met Lubberta Wilms (geb.1786, overl.1864), blijven zij op de boerderij wonen.

- In 1806 vermeld Kohier der vaste goederen in het Carspel Schoonebeek: Willem Lamberts; huis-, schuur-, Schaapschot-,           bakhuis-, goren, halve gerechtigheid in de Marke en een Boe.

- in 1832 wordt de weduwe Lamberts vermeld, zij bezit dan – huis en erf, schuur, 39.1 roede bos, 23.98.40 HA weiland,  9.04.10 HA hooiland, 10.91.80 HA bouwland en 92.97.60 HA veen (totaal belast met Fl. 27,00)

- Wanneer hun zoon Hendericus trouwt trekt hij bij zijn moeder in, zijn oudere broer Jan woonde toen reeds in de bos Norbruislaan 14

-  van okt. 1845 Hendericus Lamberts (geb.1813, overl.1863) met Geesje Wilms (geb.1820, overl.1869) (beiden hier overleden Schoonebeek 49) toen dochter Lubberta trouwde met Lubbert Hanken, trok Lubbert bij haar in huis

- van juni 1869 Lubbert Hanken (geb.1833, overl.1918) met Lubberta Lamberts (geb.1846, overl.1919) (beiden hier overleden) A 37

- van 1890 tot medio 1899 inwonend boer Albert Vrielink (geb.1818, overl.1911) met Geesje Jansen (geb.1826, overl.1891)

- van aug. 1899 boer Hendrik Eisen (geb.1845, overl.1911)  met Grietje Wolbers (geb.1850, overl.1927) (inwonend) zij verhuisden in 1910 naar hun eigen plaats in het Oostersebos 19

- Omdat zoon Hendrik (geb.1878) een nieuwe boerderij had gebouwd naast zijn ouders (Europaweg 106) en Geesje (geb.1873 trouwde met Jan Gommer op Padhuis (Europaweg 59) werd de stêê daarna verhuurd aan de navolgende families:

- van 30 mei 1911de weduwe Geesje Uninge-Kamping (geb.1855, overl.1935) met haar 6 kinderen, (kwamen van Padhuis) vertrokken 1920 naar Middendorp 18. Zij was weduwe van Engbert Uninge (geb.1844, overl.1899) te Padhuis

- van 7 mei 1921 Willem Hilbrands (geb.1873, overl.1928) met Trijntje Hoving (geb.1873) (vertrokken 27 april 1928 naar Dalen)

- van 1930 Albert Wesselink (geb.1865, overl.1939) met Hilligje Olthof (geb.1868, overl.1934) (kwamen van Oostersebos 23)

- Tevens woonden hier hun zoon Roelof Wesselink (geb.1901, overl.1986) met Jantje Blancke (geb.1901, overl.1980).  Zij verhuisden in mei 1953 naar Koelveen 4

 -In 1953 is de boerderij opgedeeld in twee wooneenheden

- aan de O-kant nr. 104 woonden respectievelijk:

- van 1953 tot 1954 Anton Tjonk  verhuisde 1953/54 naar Irenelaan. 13 (verhuisde in 1961/62 naar ?)

- van 1954 tot 1969 Albert Drenten (geb.1917, overl.1982) met Geesje Hanken (geb.1909, overl.2001) (zij verhuisden ca. 1970 naar Europaweg 106)

- van 1970 tot 1980 Henderikus (Rieks) Gommer (geb.1902, overl.1980) met Zwaantje Klingenberg (geb.1906, overl.2004)       Zwaantje verhuisde in de herfst van 1987 naar “De Bentepol" Hebben de hele woon-boerderij gekocht 104 en 104a

- aan de W-kant nr. 104a woonden respectievelijk;

- van sept.1954 Dirk Coenraad van der Kamp (geb.1913, overl.1999) met Eva W.H. Bakker (geb.1913, overl.1969)  verhuisden 1956 naar Europaweg 160

- van mei 1956 tot medio1961 Johannes (Hans) Meppelink (geb.1926, overl.2005) met Hendrika (Riek) Ellen (geb.1926) (daarna Europaweg 107)

 - van 20 juli 1961 Albert Wesselink (geb.1928) (postbode) met Gerda Koers (geb.1930, overl.2008) (verhuisden in jan. 1971 naar de Pienhoek 27)

- van 1971 tot 1981 mej. Roelfien Gommer (geb.1906, overl.1981), (zus van Rieks Gommer)

- van kerst 1979 Rika van der Weide (geb.1914, overl.1992), weduwe van Johannes Westera (geb.1914, overl.1979) verhuisde in het voorjaar van 1987 naar de Bentepol Europaweg 123-12

- van “1987/88? (Willy) Gubler hele boerderij gekocht

- van 24 febr. 2006 Antonia van Mourik (geb.1951)     woont op nr. 104

- van 24 febr. 2006 Robin van Verseveld (geb.1976) met Getty van Wely (geb.1979) wonen op nr. 104a