Ned.Herv. Pastorie

Gebouwd in ?, afgebroken en herbouwd in1857, in 1937 verbrand en nieuwe gebouwd

► Het was Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, die 400 jaar geleden de knoop drastisch doorhakte. Op 10 mei 1598 proclameerde hij dat alle eigendommen van de oude leer aan de nieuwe leer overgingen. Zo dus ook de St. Nicolaaskerk met pastorie te Schoonebeek.

"De bevolking kon een predikant niet geheel onderhouden. Daarom dat bij de kerk ook een stuk land hoorde. De priester en later ook de predikant bewerkten dat en voorzag zo mede in zijn levensonderhoud. Naast deze bron van inkomsten bestond er dan de plicht voor de leden jaarlijks enkele stuivers aan de kerk af te dragen." Met de verandering van geloof veranderde blijkbaar ook de betaling ‘s discipline van de gelovigen. Van dominee Bredewech, de priester in Schoonebeek die dominee werd, is althans bekend dat hij klaagde dat de boeren hun verplichtingen niet meer nakwamen. In 1603 verliet hij Schoonebeek om zich in Meppen te gaan vestigen.

 ► van 1598 – 1603 H Bredeweg (geb.? , overl.?) (was eerst R.K. Priester alhier, werd na 10 mei 1598 predikant)

► van 1608 – 1612 J van Holle (geb.? , overl.?) (ontslagen wegens doodslag)

► van 1616 -1650 B G Wangerpoel (geb.? , overl.3-6-1656) (Emeriraat)

► van 1651 – 1658 J Geerdinck (geb.? , overl.1658)

► van 1659 – 1684 J Houwingh (geb.1626) (vertrok naar Wetsinge Gr.)

► van 1684 – 1690 Henricus Flek (geb.1650, overl.1727) (vertrok naar Hellum)

► van 1690 – 1701 E Stevens (geb.? , overl.31-12-1701)

► van 1703 – 1705 Johannes Hardenbergh (geb.? , overl.1705)

► van 1706 – 1709 Jacobus Hardenbergh (geb.? , overl.1716) (vertrok naar Zweeloo)

► van 1709 – 1717 J Paschen (geb.? , overl.5-10-1728) (vertrok naar Borger)

► van 1717 – 1728 A Lankhorst (geb.ca. 1690, overl.5-10-1728)

► van 1730 – 1740 Lambertus Fledderus (geb.1699, overl.9-10-1740)

► van 1742 – 1755 ds. Johannes Hardenbergh (geb.voor 1720, overl.1755) met Roelofje Rosing (geb.voor 1725) (Johan is zoon van Jacobus)

► van 1756 – 1765 ds. Herman Lancelot Boelen (geb.voor 1738) met Euphemia Machteld  Geertruid Wachloo (geb.voor 1738)

► van 1765 – 1807 ds. Johannes Conraad Werndly (geb.1736, overl.1810) met Margareta Geertrud Dahlhof (geb.ca.1745)

► van 1807 – 1827 ds. Hendrik Folkerts-Gosselaar (geb.1779, overl.1827) met Harmina Alberts Ensing (geb.1787, overl.1843)

► van 1828 – 1838 ds. Herbertus Cornelius Scholten (geb.1779, overl.1838) met  Elisabeth Cornelia van Oijen (geb.c.1782, overl.1856)

► van 1838 – 1857 ds. Pieter Christiaan Froon (geb.1805) met Femma Marregreta van Dort (geb.CA.1808) (dienst beëindigd 2 aug. 1857 wegens konflikt met de kerkgemeente)

In deze periode is de pastorie ook afgebroken en opnieuw gebouwd

► van 1 maart 1857 woonde hier de veldwachter Lambert Giebels tot in 1859, verhuisde toen naar Europaweg 110, inwonend bij Evert Tijben

► van 1859 – juni 1878 ds. Klaas Jouko Bleeker (geb.1827, overl.1903) met Jansje Holwerda (geb.1828, overl.1900) (vertrokken naar Oterdum Gr.)

► van mei 1878 – juni 1880 ds. Goedhart Borgesius Sikkema (geb.1837, overl.1903) met Jantina Engelina Koerts (geb.1843, overl.1920)  (vertrokken naar Uithuizermeeden) 

► van mrt.1881 – dec.1887 ds. Hendrik Gerardus Tonsbeek (geb.1850, overl.1923) met Alberta Klasina Broers (geb.1847, overl.1930) (vertrokken naar Kolham) 

► van okt.1889 – apr.1892 ds. Cornelis Rippert van Lelyveld (geb.1864, overl.1953) ongehuwd (vertrok naar Appelscha)

► van oktober 1893 veldwachter Egbert Karst (geb.(verhuisden vóór okt. 1894 naar A 126 (Eur.weg 54)

► van okt.1894 – apr.1896 ds. A J ten Bokkel-Huinink (geb.1868) ongehuwd (vertrok naar Batavia O-Indië)

► van aug.1896 – jan.1902 ds. Isaäk Cornelis van Hoeve (geb.1868) met Johanna Jacoba Prins (geb.1875)

 (vertrokken naar Ned. O-Indië)

► van apr.1902 – juni 1908 ds. Jean Antoine Louis Hovy (geb.1875, overl.1956) met Ursula Christina Magdalena Gunning (geb.1873) (vertrokken naar Beilen) 

► van okt.1908 - mrt. 1914 ds. Petrus Nicolaas Tonsbeek (geb.1883, overl.1961) met Catharina Christina Johanna ten Cate (geb.1882) (vertrokken naar Emmen) 

► van okt.1914 – dec.1916 ds. Hendrik Arie Leenmans (geb.1887) met Alida Peter (geb.1892) (vertrokken naar Oude Mirdum)

► van mei 1917 – mei 1921 ds. Albert Altena (geb.1883) met Berendina van Wijk (geb.1891) (vertrokken naar Balk)

► van juli 1921 – okt.1923 ds. Hendrik van Elven (geb.1868) met Rebekka Adriana Jonker (geb.1881)

(vertrok naar Ooster-Nijkerk)

► van 1923 – 1929 ds. Johan Frederik Berkel (geb.1899, overl.1971) was ongehuwd (vertrok naar Apeldoorn)

► van 1929 – juli 1933 ds. Hein Boersma (geb.1904, overl.1945) met Hendrika Wilhelmina Smit (geb.1908)(vertrokken naar  Angerlo)

► van sept. 1933 – nov. 1939 ds. Hendrik Jan Frederik Wesseldijk (geb.1908, overl.1978)  met Margje ten Kate (geb.1910, overl.1964)  (vertrokken naar Eindhoven) 

► van 1940 – 1944 ds. Hielke Willem Hielkema (geb.1914, overl.1991) met Frieda Hermanna Maiwald (geb.1916, overl.2001) (vertrok naar Hellendoorn)

► van 1944 – 1949 ds. Sjoerd Postma (geb.1910, overl.1982) met Engelbertha Stoltenberg (geb.ca.1914)  (vertrok naar Losser)

► van 1949 - 1959 ds. Sander Euverman (geb.1918, overl.1990) met Willemina Geertruida  (Miep) Oversteeg (geb.1918)  (vertrokken naar Warffum Groningen) 

► vóór 1950 wijk A Oud Schoonebeek 75, erna Hoofdstraat 114, S. Euverman

► van 1959 - 1967 ds. Albertus Meijeringh (geb.1917, overl.2003) met Jantje Speelman (geb.1918)(vertrok naar St. Pancras)

► van 1967 - 1975 ds. Frederik Moll (geb.1933) met Aleida Cornelia Margaretha Sikking (geb.1935) (vertrok naar Veenendaal)

► van 1976 – 1980 ds. Maarten Mulder (geb.1943) met Jantje Geertruida Dijkhuizen (geb.1947) (vertrok naar Assen – legerpredikant)

► van 1983 – 1986 ds. John Alma (geb.1945) met Manna Sophia Konmer (geb.1946)          (vertrok naar Veenendaal)

► van 1987 – 1995 ds. Willem Kruidenier (geb.1933) met Jane Petronella Hanselaar (geb.1932) (vervroegd emeritaat)

► van 1995 – 2001 ds. Hendrik Gabriël Jumelet (geb.1962) met Alina de Jong (geb.1962)    (naar het onderwijs)

► van 2002 – heden ds. Rokus Schelling (geb.1950) met Pietertje (Ineke) Moll (geb.1950)

Zij wonen hier anno 2010 nog