Europaweg 115

- Op dit perceel stond vroeger het Sint Nicolaas Kerkje,                    

- na de Reformatie (hier pas in 1598) werd het “Nicolaas Kerkje” (witte kerkje) met het kerkhof (bestaat nog gedeeltelijk) en ten oosten er van stond het oude schooltje.

- Reeds in 1419 werd er al over de kerk in Schoonebeek gesproken, in mei 1951 werd het afgebroken.

- De Sint Nicolaats kerk, gebouwd omstreeks 1504, in 1598 wordt Schoonebeek van bovenaf Hervormd. Dus toen bestond al de oude St. Nicolaaskerk en deze was dus Rooms Katholiek, in 1630 zijn er nog maar 16 lidmaten.

- Na de plundering door de Munsterse troepen, die ook de oude kansel bijbel meenamen (1672) werd met het opknappen van de vervallen kerk begonnen.

- Blijkens een ingemetselde steen kwam deze restauratie in 1681 klaar, later werd het kerkje aan de voorkant vergroot en van het bekende torentje voorzien.

- De toenmalige pastoor Hermannus Bredewech ging in 1598 ook over naar het protestantisme en werd zodoende de eerste predikant van Schoonebeek.

- 1833 restauratie (synode betaald f.500.- rijk f.600)

- 1859 Een door Willem III aangestelde dominee die vrijzinnig in de leer was doet zijn intrede in Schoonebeek.

- De Herv. Kerk was toen nog Staatskerk.

- 5 maart 1859 een 50 tal personen treden om bovengenoemde reden uit de Ned. Herv. Kerk. Hierdoor ontstond de Geref. kerk.

- 11 december 1927 - laatste dienst in de “Nicolaaskerk”

- zondag 14 december 1927 - Ingebruikname van de huidige Ned. Herv. Kerk

- Het oude kerkje heeft daarna nog jarenlang dienst gedaan aIs vereniging ‘s en vergaderlokaal.

- In 1947 wordt er tot afbraak besloten.

 - In 1952 wordt de daad bij het woord gevoegd en is de afbraak een feit.

 

O.L.School.

- Het schooltje werd gerund door de koster die vaak tevens schoolmeester was, zo was Roelof Lamberts blijkbaar een van hen, bij zijn overlijden op 4 december 1763 werd hij Roelof Lamberts Oude Meester genoemd.

- In 1870 werd er ten westen van het kerkje een nieuwe school gebouwd en in 1886 heeft de gemeente westelijk van de school een woning laten bouwen voor het schoolhoofd, tevens werd enig onderhoud aan de school gepleegd.

- De School en de meesterswoning werden in 1966 afgebroken

- vóór 1950 wijk A Oud Schoonebeek 77, erna Hoofdweg 117, O.L. School